Ethiopia
OpenCalais Metadata: Latitude: 
9.49689478458
OpenCalais Metadata: Longitude: 
36.8960623583

Pages