Australia
OpenCalais Metadata: Latitude: 
-32.34562
OpenCalais Metadata: Longitude: 
141.434598022

Pages